Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Convocatòria 2016  > Estat de la convocatòria
 

Estat de la convocatòria 2016

Actualment s’ha tancat la primera part del procés selectiu. Ja s’han notificat als candidats els resultats d’acreditació per part de l’Agència de Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) i si han superat, per tant, la primera part del procés. Els resultats d’aquesta primera part per a cada universitat es poden consultar aquí:

Universitat de Barcelona (UB)

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Universitat Pompeu Fabra (UPF)

Universitat de Girona (UdG)

Universitat de Lleida (UdL)

Universitat Rovira i Virgili (URV)

Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC)

 

La segona part del procés s’inicia amb la publicació de la convocatòria formal al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). En data 16 de maig el Govern de la Generalitat ha aprovat el Pla Serra Húnter pel període 2016-2020. Això permet convocar les contractacions.

Algunes universitats ja han iniciat la segona part del procés selectiu mitjançant la publicació al DOGC dels respectius concursos. La Universitat Pompeu Fabra va publicar la seva resolució el 6 de juny de 2017, la Universitat Politècnica de Catalunya el 7 de juliol de 2017, la Universitat de Lleida l'1 de setembre de 2017, la Universitat de Girona el 12 de setembre de 2017, la Universitat Rovira i Virgili el 21 de setembre de 2017 i la Universitat de Barcelona el 3 d'octubre de 2017. Podeu consultar l’estat dels processos selectius a les pàgines web de cada universitat:

Universitat Pompeu Fabra (UPF)

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) 

Universitat de Lleida (UdL)

Universitat de Girona (UdG)

Universitat Rovira i Virgili (URV)

Universitat de Barcelona (UB): tenure-eligible lecturers i associate professors

 

En el moment de la publicació de la convocatòria formal, els candidats podran aportar els documents preceptius per a la segona part del procés (les aportacions acadèmiques més valuoses, la trajectòria docent i els interessos docents i de recerca) en cas que no els hagin aportat ja, així com actualitzar el CV o la documentació. Així mateix, hauran de presentar una sol·licitud formal a les universitats convocants de les places del seu interès.

Des del Pla Serra Húnter informarem els candidats de la publicació de la convocatòria formal del 2016 del Pla Serra Húnter i del termini del qual disposen per presentar la sol·licitud formal i els documents a les universitats.

Es preveu que les proves presencials es duguin a terme durant l’últim trimestre de l’any 2017.

Data d'actualització: 09.10.2017