Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Convocatòria 2015  > Oferta de contractació 2015  > Classificació per universitats
 

Classificació per universitats 2015


UNIVERSITAT DE BARCELONA (UB)

 

Nombre de contractes

Categoria preliminar

Perfil

Perfil català

1

Associate professor

Actuarial Science

Ciència actuarial

1

Associate professor

Library Studies

Patrimoni bibliogràfic

1

Associate professor

Crystalography and Mineralogy

Cristal·lografia i Mineralogia

1

Associate professor

Political Science

Ciència Política

1

Associate professor

Private International Law

Dret Internacional Privat

1

Associate professor

Business Law

Dret Mercantil

1

Associate professor

Medical Biophysics

Biofísica Mèdica

1

Associate professor

Phylosophy of Law

Filosofia del Dret

1

Associate professor

Applied Physical Chemistry

Fisicoquímica Aplicada

1

Associate professor

Contemporary History

Història Contemporànea

1

Associate professor

History of America

Història d'Amèrica

1

Associate professor

History of Art

Història de l'Art

1

Associate professor

Theory of Education

Teoria de l'Educació

1

Associate professor

Autoimmunity

Autoimmunitat

1

Associate professor

Microbiology

Microbiologia

1

Associate professor

Educational organization

Organització escolar

1

Associate professor

Analytical Chemistry

Química Analítica

1

Associate professor

Physical Chemistry

Química Física

1

Associate professor

Inorganic Chemistry

Química Inorgànica

1

Associate professor

Design

Teoria del disseny

1

Tenure Track

Biomedical Engineering

Enginyeria biomèdica

1

Tenure Track

Genetics

Genètica

1

Tenure Track

Cellular Biology

Biologia cel·lular

1

Tenure Track

Political Science

Ciència política

 

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA (UAB)

 

Nombre de contractes

Categoria preliminar

Perfil

Perfil català

1

Tenure Track

Mathematics Education

Didàctica de les matemàtiques

1

Tenure Track

Language and literature Education

Didàctica de la llengua i la literatura

1

Tenure Track

Theory of Education

Teoria de l'Educació

1

Tenure Track

Translation and interpretation studies or East Asian studies

Traducció i interpretació o Estudis de l'Àsia Oriental

1

Tenure Track

Business

Empresa

1

Tenure Track

Microbiology

Microbiologia

1

Tenure Track

External geodynamics

Geodinàmica externa

1

Tenure Track

Clinical Psychology/health psychology

Psicologia clínica/psicologia de la salut

1

Tenure Track

Advertising and Public relations

Publicitat i Relacions públiques

1

Tenure Track

Audiovisual communication and advertising

Comunicació audiovisual i publicitat

 

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA (UPC)

 

Nombre de contractes

Categoria preliminar

Perfil

Perfil català

1

Full professor

Aerospace Engineering

Enginyeria aeroespacial

3

Tenure Track

Aerospace Engineering

Enginyeria aeroespacial

1

Tenure Track

Marine Engineering

Enginyeria nàutica

2

Tenure Track

Materials Science and Engineering

Ciència de materials i enginyeria

4

Tenure Track

Architecture

Arquitectura

1

Tenure Track

Control Systems Engineering

Enginyeria de sistemes

1

Tenure Track

Paper Engineering

Enginyeria paperera

1

Tenure Track

Electrical Engineering

Enginyeria elèctrica

2

Tenure Track

Mechanical Engineering

Enginyeria mecànica

1

Tenure Track

Industrial Engineering

Enginyeria industrial

1

Tenure Track

Management

Administració d'empreses

 

UNIVERSITAT POMPEU FABRA (UPF)

 

Nombre de contractes

Categoria preliminar

Perfil

Perfil català

2

Tenure Track

Law (area of specialization open)

Dret (qualsevol àrea d'especialització)

 

UNIVERSITAT DE GIRONA (UdG)

 

Nombre de contractes

Categoria preliminar

Perfil

Perfil català

1

Associate Professor

Physiology

Fisiologia

1

Associate Professor

Educational organization

Organització escolar

1

Associate Professor

Constitutional Law

Dret Constitucional

 

UNIVERSITAT DE LLEIDA (UdL)

 

Nombre de contractes

Categoria preliminar

Perfil

Perfil català

1

Associate Professor

Behavioural Science

Ciència del comportament

1

Associate Professor

Statistics

Estadística

1

Associate Professor

Plant Production

Producció vegetal

1

Associate Professor

Medieval History (*)

Història medieval (*)

1

Tenure Track

Human Geography

Geografia humana

1

Tenure Track

Tourism

Turisme

 

(*) Aquesta plaça està reservada, d’acord amb l’article 21.U.2 de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2015, als candidats que hagin obtingut al llarg de la seva carrera una beca Ramón y Cajal del Govern d’Espanya. Així doncs, només podran presentar-se a la fase de la convocatòria formal els candidats que acreditin aquesta condició.

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI (URV)

 

Nombre de contractes

Categoria preliminar

Perfil

Perfil català

1

Associate Professor

Molecular Nutrition

Nutrició molecular

1

Associate Professor

Developmental Psychology

Psicologia del desenvolupament

1

Associate Professor

Communications

Comunicacions

1

Associate Professor

Computer Security

Seguretat informàtica

1

Associate Professor

Artificial Intelligence

Intel·ligència artificial

1

Associate Professor

Electronics (*)

Electrònica (*)

1

Associate Professor

English

Llengua anglesa

1

Associate Professor

Microbiology and Micology

Microbiologia i Micologia

1

Associate Professor

Transport Economics and Logistics

Economia del transport i logística

1

Associate Professor

Physical Chemistry (*)

Química Física (*)

1

Associate Professor

Organic Chemistry

Química Orgànica

1

Associate Professor

Sociology

Sociologia

 

(*) Aquesta plaça està reservada, d’acord amb l’article 21.U.2 de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2015, als candidats que hagin obtingut al llarg de la seva carrera una beca Ramón y Cajal del Govern d’Espanya. Així doncs, només podran presentar-se a la fase de la convocatòria formal els candidats que acreditin aquesta condició.

UNIVERSITAT DE VIC - UNIVERSITAT CENTRAL DE CATALUNYA

 

Nombre de contractes

Categoria preliminar

Perfil

Perfil català

1

Associate professor

Engineering

Enginyeria

 


Data d'actualització: 29.05.2017