Accés al contingut Accés al menú de la secció
 

Documentació requerida: primera part (crida internacional)


1. Document nacional d’identitat, passaport o targeta d’identitat

Còpia escanejada del document nacional d’identitat, el passaport o la targeta d’identitat.

Pel que fa al DNI espanyol, només cal aportar-lo en cas que el sol·licitant no autoritzi la consulta de dades telemàtiques a la Plataforma d'Integració i Col·laboració Administrativa (PICA).

 

2. Títol de doctor o doctora

Còpia escanejada del títol de doctor o doctora. En el cas de presentar un títol de doctor emès per una universitat d’un estat no pertanyent a l’espai europeu d’educació superior, cal que estigui homologat. Si es té el document acreditatiu d’homologació cal adjuntar-ne una còpia escanejada. Si no és així, se’n pot sol·licitar l’homologació posteriorment, un cop el candidat hagi estat escollit.

Pel que fa als títols de doctorat espanyols, només cal aportar-los en cas que el sol·licitant no autoritzi la consulta de dades telemàtiques a la Plataforma d'Integració i Col·laboració Administrativa (PICA).

 

3. Acreditació

Per tal de poder participar en una convocatòria de professorat contractat d'una universitat pública catalana, la legislació exigeix l'acreditació de recerca, recerca avançada o informe favorable de lector de l'Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya), depenent del tipus de contracte:

  1. Per a contractes de lector "tenure track", cal l'informe favorable de lector: Informació de l'AQU per a professorat lector 
  2. Per a contractes d'agregat (associate professor), cal l'acreditació de recerca: Acreditació de recerca 
  3. Per a contractes de catedràtic contractat (full professor), cal l'acreditació de recerca avançada: Acreditació de recerca avançada 

 

Per tant, en el cas que disposeu d'una acreditació de recerca, de recerca avançada o de l'informe favorable de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya) cal adjuntar una còpia escanejada del document que ho acrediti. Si es disposa d'una acreditació d'una altra agència de qualitat universitària, també s'hi pot adjuntar.

 En el cas que no disposeu d’aquesta acreditació, teniu dues opcions:

  • Sol·licitar l’acreditació directament al web d'AQU Catalunya dins del termini que aquesta estableixi.
  • Autoritzar l’SHP perquè traslladi les vostres dades personals a AQU Catalunya. En aquest cas, el Serra Húnter Programme tramitarà la vostra sol·licitud. En el cas d’escollir aquesta opció cal que ens empleneu l’autorització adjunta: Autorització de tramesa de dades per a la tramitació de l'acreditació. Els candidats que demanin l'informe favorable de lector i hagin fet docència convé que lliurin a l'AQU un certificat que ho acrediti.
 

4. Currículum

Currículum complet, en format lliure.

En el cas de no disposar de l’acreditació d’AQU, us recomanem que seguiu el model d’AQU Catalunya.

Model CV AQU:

  1. Per a informe favorable de lector: Model AQU
  2. Per a acreditació de recerca i recerca avançada: Model AQU
 
Data d'actualització: 04.05.2017