• Imprimeix

Estat de la convocatòria 2017

Actualment s’ha tancat la primera part del procés selectiu. Els resultats d’aquesta primera part per a cada universitat es poden consultar aquí:

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Universitat de Lleida (UdL)

Les universitats ja han iniciat la segona part del procés selectiu mitjançant la publicació al DOGC dels respectius concursos. La Universitat de Lleida va publicar la seva resolució el 21 de novembre de 2017 i la Universitat Autònoma de Barcelona va publicar la seva resolució el 13 de desembre de 2017.

Els candidats hauran d’aportar els documents preceptius per a la segona part del procés (les aportacions acadèmiques més valuoses, la trajectòria docent i els interessos docents i de recerca) en cas que no els hagin aportat ja, i podran també actualitzar el CV o la documentació. Així mateix, hauran de presentar una sol·licitud formal a les universitats convocants de les places del seu interès d’acord amb les bases de la convocatòria.

Una vegada les universitats hagin publicat la llista definitiva d’admesos i exclosos per part de la universitat i s’hagi constituït la comissió de selecció, s’iniciarà una primera fase d’avaluació de la documentació i, posteriorment, una segona fase presencial per als candidats que hagin estat seleccionats a la primera fase. Tota la informació i notificacions estaran disponible als webs de les universitats. Es preveu que les proves presencials es duguin a terme durant els primers mesos de 2018.

Podeu consultar l’estat dels processos selectius a les pàgines web de cada universitat: 

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Universitat de Lleida (UdL)

Data d'actualització:  19.12.2017