• Imprimeix

Oferta de contractació de la primera convocatòria 2017

Els contractes que s'ofereixen en aquesta convocatòria són els següents:

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

  

Nombre de contractes

Categoria preliminar

Perfil

Perfil català

Departament

1

Tenure-eligible lecturer

Philosophy of Law

Filosofia del dret

Ciència Política i de Dret Públic

1

Tenure-eligible lecturer

Advertising and Public Relations

Publicitat i relacions públiques

Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual

1

Tenure-eligible lecturer

Edaphology and Agricultural Chemistry

Edafologia i química agrícola

Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia

1

Tenure-eligible lecturer

Anatomy and Human Embryology

Anatomia i embriologia humana

Ciències Morfològiques

1

Tenure-eligible lecturer

Didactics of Experimental Sciences

Didàctica de les ciències experimentals

Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals

1

Tenure-eligible lecturer

Methods of Research and Diagnosis in Education

Mètodes d'investigació i diagnòstic en educació

Pedagogia Aplicada

1

Tenure-eligible lecturer

Didactics of Plastic Expression

Didàctica de l'expressió plàstica

Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal

1

Tenure-eligible lecturer

East Asian Studies

Estudis de l'Àsia oriental

Traducció i d'Interpretació i d'Estudis de l'Àsia Oriental

1

Tenure-eligible lecturer

German Philology

Filologia alemanya

Filologia Anglesa i de Germanística

1

Tenure-eligible lecturer

Didactics of the Social Sciences

Didàctica de les ciències socials

Didàctica de la Llengua i la Literatura, i de les Ciències Socials

 

 

Universitat de Lleida (UdL)

 

Nombre de contractes

Categoria preliminar

Perfil

Perfil català

Departament

1

Tenure-eligible lecturer

 Basic Psychology

Psicologia bàsica

Pedagogia i Psicologia

1

Tenure-eligible lecturer

Didactics of Language and Literature

Didàctica de la llengua i la literatura

Didàctiques Específiques

1

Tenure-eligible lecturer

Marketing and Market Research

Comercialització i investigació de mercats

Administració d'Empreses i Gestió Econòmica dels Recursos Naturals

1

Tenure-eligible lecturer

Electronic Technology

Tecnologia electrònica

Informàtica i Enginyeria Industrial

1

Tenure-eligible lecturer

Nursing

Infermeria

Infermeria i Fisioteràpia

 

 

Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya

 

 

Nombre de contractes

Categoria preliminar

Perfil

Perfil català

Departament

1

Tenure-eligible lecturer

 Physiotherapy

Fisioteràpia

Ciències de la Salut

1

Tenure-eligible lecturer

Nursing

Infermeria

Ciències de la Salut

1

Tenure-eligible lecturer

Multimedia, specialization Internet of Things (IoT)

Multimèdia, especialitat Internet of Things (IoT)

Tecnologies Digitals i de la Informació