• Imprimeix

Estat de la primera convocatòria 2018

Actualment s’ha tancat la primera part del procés selectiu. Els resultats d’aquesta primera part per a cada universitat es poden consultar aquí:

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Universitat Pompeu Fabra (UPF)

Universitat de Lleida (UdL)

Universitat Rovira i Virgili (URV)

La segona part del procés de selecció s’iniciarà amb la publicació de la convocatòria formal al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) per part de les universitats. Els candidats hauran de presentar una sol·licitud formal a les universitats convocants de les places del seu interès d’acord amb les bases de la convocatòria. Hauran d’aportar els documents preceptius per a la segona part del procés (les aportacions acadèmiques més valuoses, la trajectòria docent i els interessos docents i de recerca) en cas que no els hagin aportat ja, i podran també actualitzar el CV o la documentació.

Algunes universitats ja han iniciat la segona part del procés selectiu mitjançant la publicació al DOGC dels respectius concursos. La Universitat Autònoma de Barcelona ha publicat la seva resolució el 8 de novembre de 2018.

Des del Pla Serra Húnter informarem els candidats de l’inici de la segona part. Així mateix, candidats que ja disposessin de l’acreditació, i que no es van presentar a la primera part del procés, poden presentar la seva sol·licitud directament a la universitat a la segona part.

Una vegada les universitats hagin publicat la llista definitiva d’admesos i exclosos per part de la universitat, i s’hagi constituït la comissió de selecció, s’iniciarà una primera fase d’avaluació de la documentació i, posteriorment, una segona fase presencial per als candidats que hagin estat seleccionats a la primera fase. Tota la informació i notificacions estaran disponible als webs de les universitats.

Es preveu que les proves presencials es duguin a terme durant el primer quadrimestre de 2018.

Podeu consultar l’estat dels processos selectius a les pàgines web de les universitats:

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)