• Imprimeix

Estat de la convocatòria

Actualment s’ha tancat la primera part del procés selectiu. Els resultats d’aquesta primera part per a cada universitat es poden consultar aquí:

Universitat de Barcelona (UB)

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Universitat de Lleida (UdL)

Universitat de Girona (UdG)

Universitat Rovira i Virgili (URV)

La segona part del procés de selecció s’iniciarà amb la publicació de la convocatòria formal al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) per part de les universitats. Els candidats hauran de presentar una sol·licitud formal a les universitats convocants de les places del seu interès d’acord amb les bases de la convocatòria. Hauran d’aportar els documents preceptius per a la segona part del procés (les aportacions acadèmiques més valuoses, la trajectòria docent i els interessos docents i de recerca) en cas que no els hagin aportat ja, i podran també actualitzar el CV o la documentació.

Algunes universitats ja han iniciat la segona part del procés selectiu mitjançant la publicació al DOGC dels respectius concursos. La Universitat Rovira i Virgili va publicar la seva resolució pels concursos de lector el 23 d'abril de 2018 i pels agregats del 31 de maig de 2018, la Universitat de Lleida va fer-ho el 25 d'abril de 2018, la Universitat Autònoma de Barcelona el 8 de maig de 2018, la Universitat Politècnica de Catalunya el 14 de maig de 2018, la Universitat de Barcelona el 24 de maig de 2018 i la Universitat de Girona el 19 de juny de 2018.

Des del Pla Serra Húnter informarem els candidats de l’inici de la segona part. Així mateix, candidats que ja disposessin de l’acreditació, i que no es van presentar a la primera part del procés, poden presentar la seva sol·licitud directament a la universitat a la segona part.

Una vegada les universitats hagin publicat la llista definitiva d’admesos i exclosos per part de la universitat, i s’hagi constituït la comissió de selecció, s’iniciarà una primera fase d’avaluació de la documentació i, posteriorment, una segona fase presencial per als candidats que hagin estat seleccionats a la primera fase. Tota la informació i notificacions estaran disponible als webs de les universitats.

Es preveu que les proves presencials per als concursos de tenure-eligible lecturer es duguin a terme durant els mesos d’estiu i principis de tardor de 2018 i per als concursos d’associate professor durant la tardor de 2018.

Podeu consultar l’estat dels processos selectius a les pàgines web de les universitats:

Universitat de Barcelona

Universitat Autònoma de Barcelona

Universitat Politècnica de Catalunya

Universitat de Lleida

Universitat de Girona

Universitat Rovira i Virgili:  professorat lector ; professorat agregat

Data d'actualització:  26.06.2018