• Imprimeix

Oferta de contractació

Els contractes que s'ofereixen en aquesta convocatòria són els següents:

Universitat de Barcelona (UB)

 

Nombre de contractes

Categoria preliminar

Perfil

Perfil català

Departament

1

Tenure-eligible lecturer

Audiovisual Communication 

Comunicació Audiovisual

Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual

1

Tenure-eligible lecturer

Neurosciences

Neurociències

Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia

1

Tenure-eligible lecturer

  Genetics

Genètica

Genètica, Microbiologia i Estadística

1

Tenure-eligible lecturer

 Ecology

Ecologia

Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals

1

Tenure-eligible lecturer

 Hydrogeology

Hidrogeologia

Mineralogia, Petrologia i Geologia Aplicada 

1

Tenure-eligible lecturer

 Marine Geosciences

Geologia Marina

Dinàmica de la Terra i de l'Oceà

1

Tenure-eligible lecturer

Criminology

Criminologia

Dret Penal i Criminologia i Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals

1

Tenure-eligible lecturer

Civil law

Dret Civil

Dret Privat

1

Tenure-eligible lecturer

 Industrial organization

Organització Industrial

Economia

1

Tenure-eligible lecturer

  Economic development, innovation, technological challenge and growth

Desenvolupament econòmic, innovació, desafiament tecnològic i creixement

Economia

1

Tenure-eligible lecturer

Bacteriology

Bacteriologia

Biologia, Sanitat i Medi Ambient

1

Tenure-eligible lecturer

Physical Chemistry 

Química Física

 

Nutrició, CC Alimentació i Gastronomia (Ciències bàsiques)

1

Tenure-eligible lecturer

Physical Chemistry

Química Física

Farmàcia, Tecnologia Farmacèutica  i Fisicoquímica

1

Tenure-eligible lecturer

Literature in English

Literatura en Anglès

Estudis anglesos i llengües i literatures modernes

1

Tenure-eligible lecturer

Theory of literature and comparative literature

Teoria de la literatura i literatura comparada

Filologia Hispànica, Teoria de la Literatura i Comunicació

1

Tenure-eligible lecturer

Electromagnetism 

Electromagnetisme

Física Aplicada

1

Tenure-eligible lecturer

Contemporary history

Història Contemporània

Història i Arqueologia

1

Tenure-eligible lecturer

 
Computer Science

Informàtica

Matemàtiques i Informàtica

1

Tenure-eligible lecturer

Mathematics 

Matemàtiques

Matemàtiques i Informàtica

1

Tenure-eligible lecturer

Human histology

Histologia humana

Biomedicina

1

Tenure-eligible lecturer

 Psychology

Psicologia

Medicina

1

Tenure-eligible lecturer

 Nursing

Infermeria

Infermeria i Salut Pública, Salut Mental i Maternoinfantil

1

Tenure-eligible lecturer

Behavioral Sciences Methodolgy

Metodologia de les Ciències del Comportament

Psicologia Social i Psicologia Quantitativa

1

Tenure-eligible lecturer

Evolutionary and educational psychology

Psicologia evolutiva i de l’educació

Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l’Educació

1

Tenure-eligible lecturer

Inorganic chemistry

Química Inorgànica

Química Inorgànica i Orgànica

1

Tenure-eligible lecturer

Chemical Engineering

Enginyeria química

Enginyeria Química i Química Analítica

 

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

 

Nombre de contractes

Categoria preliminar

Perfil

Perfil català

Departament

1

Tenure-eligible lecturer

History of law and institutions

Història del dret i de les institucions 

Dret Públic i Ciències Historicojurídiques

1

Tenure-eligible lecturer

Classical Archeology

Arqueologia clàssica

Ciències de l'Antiguitat i l'Edat Mitjana

1

Tenure-eligible lecturer

Zoology

Zoologia 

Biologia Animal,  Biologia Vegetal i Ecologia

1

Tenure-eligible lecturer

 Macroeconomics and Monetary economics

Macroeconomia i Economia monetària

Economia i Història Econòmica

1

Tenure-eligible lecturer

Financial and Tax Law

Dret financer i tributari

Dret Públic i  Ciències Historicojurídiques

1

Tenure-eligible lecturer

Labor Law and Social Security

Dret del treball i de la  seguretat social 

Dret Públic i  Ciències Historicojurídiques

1

Tenure-eligible lecturer

Translation technologies

Tecnologies de la traducció 

Traducció i Interpretació i Estudis de l'Àsia Oriental

1

Tenure-eligible lecturer

Translation from German to Catalan and Spanish

Traducció de l'alemany al català i al castellà 

Traducció i Interpretació i Estudis de l'Àsia Oriental

1

Tenure-eligible lecturer

Translation from Catalan / Spanish to English

Traducció del català/castellà a l’anglès

Traducció i Interpretació i Estudis de l'Àsia Oriental

1

Tenure-eligible lecturer

Commercial Law

Dret mercantil 

Dret Privat

3

Tenure-eligible lecturer

Business

Empresa 

Empresa

1

Tenure-eligible lecturer

Didactics of Language and Literature 

Didàctica de la Llengua i la Literatura 

Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials

1

Tenure-eligible lecturer

Stratigraphy 

Estratigrafia 

Geologia

1

Tenure-eligible lecturer

Personality, Evaluation and Psychological Treatment

Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic 

Psicologia Clínica i de la Salut

1

Tenure-eligible lecturer

Theory and history of education

Teoria i història de l'educació 

Pedagogia Sistemàtica i Social

1

Tenure-eligible lecturer

Medieval History

Història Medieval 

Ciències de l'Antiguitat i l'Edat Mitjana

1

Tenure-eligible lecturer

Criminal Law 

Dret penal 

Ciència Política i Dret Públic

1

Tenure-eligible lecturer

Ethnomusicology

Etnomusicologia 

Art i Musicologia

1

Tenure-eligible lecturer

History of Science

Història de la ciència

Filosofia

1

Tenure-eligible lecturer

Didactics of Mathematics

Didàctica de la Matemàtica

Didàctica de la Matemàtica i  les Ciències Experimentals

1

Tenure-eligible lecturer

Communication and journalism 

Comunicació i periodisme 

Periodisme i Ciències de la Comunicació

 

 

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 

Nombre de contractes

Categoria preliminar

Perfil

Perfil català

Departament

1

Tenure-eligible lecturer

Textile Engineering

Enginyeria tèxtil

Ciència de Materials i Enginyeria Metalúrgica

1

Tenure-eligible lecturer

Mechanical engineering 

Enginyeria mecànica

Enginyeria Mecànica

2

Tenure-eligible lecturer

Graphic expression in engineering 

Expressió gràfica a l'enginyeria

Expressió Gràfica a l'Enginyeria

1

Tenure-eligible lecturer


Marine engineering 

Enginyeria naval

Ciència i Enginyeria Nàutica 

1

Tenure-eligible lecturer

Biotechnology

Biotecnologia

Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia 

1

Tenure-eligible lecturer

Civil and environmental engineering

Enginyeria civil i ambiental

Enginyeria Civil i Ambiental

3

Tenure-eligible lecturer

Architectural constructions and structures

Construccions i estructures arquitectòniques

Tecnologia de l'Arquitectura 

1

Tenure-eligible lecturer


Theory and history of architecture 

Teoria i història de l'arquitectura

Teoria i Història de l'Arquitectura i Tècniques de Comunicació 

 

Universitat de Lleida (UdL)

 

Nombre de contractes

Categoria preliminar

Perfil

Perfil català

Departament

1

Professorat agregat / Associate professor

Pharmacology

Farmacologia

Medicina Experimental

1

Professorat agregat / Associate professor

Didactics of Social Sciences (*)

Didàctica de les Ciències Socials (*)

Didàctiques Específiques

1

Professorat agregat / Associate professor

Physical Geography (*)

Geografia Física (*)

Medi ambient i Ciències del sòl

1

Tenure-eligible lecturer

 Didactics of Corporal Expression

Didàctica de l'Expressió Corporal

Didàctiques Específiques

1

Tenure-eligible lecturer

Criminal Law

Dret Penal

Dret Públic

1

Tenure-eligible lecturer

Constitutional Law

Dret Constitucional

Dret Públic

1

Tenure-eligible lecturer

Methods of Research and Diagnosis in Education 

Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació

Pedagogia i Psicologia

1

Tenure-eligible lecturer

Plant production

Producció Vegetal

Producció Vegetal i Ciència forestal

1

Tenure-eligible lecturer

Food Technology

Tecnologia d'Aliments

Tecnologia d'Aliments

1

Tenure-eligible lecturer

Nutrition and Bromatology

Nutrició i Bromatologia

Tecnologia d'Aliments

2

 Tenure-eligible lecturer

Nursing 

Infermeria

Infermeria i Fisioteràpia

 (*) Aquest concurs està reservat, d’acord amb l’article 21.U.2 de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2015, als candidats que hagin obtingut al llarg de la seva carrera una beca Ramón y Cajal del Govern d’Espanya. Així doncs, només podran presentar-se a la fase de la convocatòria formal els candidats que acreditin aquesta condició.Universitat de Girona (UdG)

 

Nombre de contractes

Categoria preliminar

Perfil

Perfil català

Departament

1

Professorat agregat / Associate professor

Didactics of language and literature

Didàctica de la llengua i literatura

Didàctiques Específiques

1

Professorat agregat / Associate professor

 
Architectural composition

Composició Arquitectònica 

Arquitectura i enginyeria de la construcció

1

Professorat agregat / Associate professor

Commercialization and investigation of markets

Comercialització i Investigació de Mercats

Economia

1

Professorat agregat / Associate professor

Theory and History of Education 

Teoria i Història de l’Educació

Pedagogia

1

Professorat agregat / Associate professor

Sociology 

Sociologia

Empresa

1

Professorat agregat / Associate professor

Business Administration 

Organització d’empreses 

Organització d'empreses i disseny de productes

1

Professorat agregat / Associate professor

Mechanics of materials and composite structures

Mecànica de materials i estructures de compòsits

Enginyeria mecànica i de la construcció industrial

1

Professorat agregat / Associate professor


Chemical Engineering

Enginyeria Química

Enginyeria química, agrària i tecnologia agroalimentària

1

Professorat agregat / Associate professor

Physical Chemistry (*)

Química Física (*)

Química

 (*) Aquest concurs està reservat, d’acord amb l’article 21.U.2 de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2015, als candidats que hagin obtingut al llarg de la seva carrera una beca Ramón y Cajal del Govern d’Espanya. Així doncs, només podran presentar-se a la fase de la convocatòria formal els candidats que acreditin aquesta condició.

Universitat Rovira i Virgili (URV)

 

Nombre de contractes

Categoria preliminar

Perfil

Perfil català

Departament

1

Professorat agregat / Associate professor

Anthropology and Social Work

 Antropologia i Treball Social

Antropologia, Filosofia i Treball Social

1

Professorat agregat / Associate professor

 Molecular nutrition

 Nutrició molecular

 Bioquímica i Biotecnologia

1

Professorat agregat / Associate professor

 Statistics and operational research

 Estadística i investigació operativa

  Enginyeria Química

1

Professorat agregat / Associate professor

 Applied Computing

 Computació aplicada

Enginyeria Informàtica i Matemàtiques

1

Professorat agregat / Associate professor

 History of medieval art

 Història de l'art medieval

Història i Història de l'Art

1

Professorat agregat / Associate professor

 Didactics and educational organization

Didàctica i organització educativa

Pedagogia

1

Professorat agregat / Associate professor

 Special Education (*)

 Educació especial

Pedagogia

1

Professorat agregat / Associate professor

 Analytic Chemistry (*)

 Química analítica

Química Analítica i Química Orgànica

2

Tenure-eligible lecturer

 Molecular nutrition

 Nutrició molecular

Bioquímica i Biotecnologia

1

Tenure-eligible lecturer

Microeconomics

 Microeconomia

Economia

1

Tenure-eligible lecturer

 Didactics and educational organization

 Didàctica i organització educativa

Pedagogia

1

Tenure-eligible lecturer

Financial and tax law

Dret financer i tributari

Dret Privat, Processal i Financer

1

Tenure-eligible lecturer

English 

Llengua anglesa

Estudis Anglesos i Alemanys

 (*) Aquest concurs està reservat, d’acord amb l’article 21.U.2 de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2015, als candidats que hagin obtingut al llarg de la seva carrera una beca Ramón y Cajal del Govern d’Espanya. Així doncs, només podran presentar-se a la fase de la convocatòria formal els candidats que acreditin aquesta condició.

 

Data d'actualització:  27.07.2017