• Imprimeix

El sistema universitari català

El sistema universitari català disposa de 12 universitats –set de públiques, una de virtual i quatre de privades–, que ofereixen un ampli ventall de titulacions en àmbits de reconeguda excel·lència com l'arquitectura, el disseny, la biomedicina, la física, la química, les matemàtiques o l'economia, entre d'altres. A banda de la dedicació a la formació i la docència, les universitats de Catalunya són reconegudes internacionalment per l'activitat de recerca i tenen un paper destacat en innovació i transferència de coneixements.

Les universitats catalanes ocupen les primeres posicions de l'Estat espanyol en els rànquings de Xangai (ARWU 2016), Times Higher Education absolut (THE 2016-17) i Times Higher Education 150 under 50 (universitats de menys de 50 anys, 2017). A l'ARWU 2016, 5 universitats públiques catalanes apareixen entre les 500 millors del món. Al THE 2016-17, 5 universitats públiques catalanes se situen entre les 500 primeres del món. Al THE 2017 150 under 50, 4 universitats públiques catalanes figuren entre les 150 millors del món de menys de 50 anys. 

El sistema universitari català té qualitat per competir i cooperar internacionalment en una estratègia clara d'esdevenir el nucli preeminent d'educació superior al sud d'Europa, i contribuir així a fer de Catalunya un pol de coneixement de primera magnitud (amb un 0.1% de la població mundial, Catalunya ja produeix un 1% de les publicacions científiques del món). En aquest sentit, destaquen les iniciatives per a la projecció i l'atracció de projectes internacionals per a les universitats catalanes. Tot això des de la important base d'internacionalització ja existent en el sistema: un 50% de les publicacions científiques indexades per les universitats públiques catalanes es realitzen amb col·laboració internacional, un 35% d'estudiants internacionals de màster i més de 33 màsters impartits en col·laboració amb universitats estrangeres, entre altres indicadors.

En termes de professorat, les universitats catalanes se situen en una ràtio de 10 estudiants per professor, lleugerament millor que la mitjana de l'OCDE (1 a 15).

Actualment, es treballa per tal de posar les bases de la sostenibilitat del sistema universitari català, així com per garantir-ne un creixement harmònic, en què es prima la qualitat, raó per la qual s'han pres accions decidides que apunten cap a un nou model de professorat. El Pla Serra Húnter és un dels instruments per aprofundir en aquests canvis que asseguren la millora de la qualitat acadèmica de les universitats.

 

Dimensió del sistema universitari públic català

 

Dimensió del sistema universitari públic català

 

Situació a 1/1/2015

PDI funcionari

5.655

PDI contractat permanent

1.696

Professorat lector

418

Altres professors temporals (ajudants, visitants...)

266

Professors associats (efectius)

7.155

Professors emèrits

465

Total PDI + professors associats

15.615

 

Universitats de Catalunya

Data d'actualització:  28.06.2017