• Imprimeix

Documentació requerida

El procés consta de dues parts tal com es descriu a l'apartat "procés de selecció". En els següents subapartats trobareu informació sobre la documentació requerida per a cadascuna d'aquestes parts.

La documentació de la segona part només serà obligatòria quan s'obri la segona part del procés; aquesta documentació es podrà presentar a través del Pla Serra Húnter o directament a la universitat convocant.