Accés al contingut Accés al menú de la secció
 

Documentació requerida: primera part (crida internacional)


1. Document nacional d’identitat, passaport o targeta d’identitat

Els candidats de nacionalitat espanyola o de nacionalitat estrangera residents a l’Estat espanyol només cal que informin del número de NIF o NIE. No cal que aportin cap còpia digitalitzada del document d’identitat si, mitjançant la sol·licitud per participar en la convocatòria, autoritzen el Pla Serra Húnter a comprovar les dades d’identitat a través de la Plataforma d’Integració i Col·laboració Administrativa (PICA).

Les persones candidates nacionals de països de la Unió Europea i de països de l’espai Schengen han d’aportar una còpia digitalitzada del document nacional d’identitat o del passaport.

Les persones candidates de la resta de països han d’aportar una còpia digitalitzada del passaport.

 

2. Títol de doctor o doctora

Els candidats de nacionalitat espanyola o de nacionalitat estrangera residents a l’Estat espanyol, i amb títol de doctorat d’una universitat espanyola posterior al 1993, no cal que aportin el títol de doctor si autoritzen el Pla Serra Húnter a comprovar les dades de la titulació a través de la Plataforma d’Integració i Col·laboració Administrativa (PICA) mitjançant la sol·licitud per participar en la convocatòria.

La resta de persones candidates han d’aportar una còpia digitalitzada del títol de doctor.

Informació sobre l’homologació del títol de doctor o doctora

En el cas de presentar un títol de doctor o doctora emès per una universitat d’un estat no pertanyent a l’espai europeu d’educació superior, cal que estigui homologat. Si es té un document acreditatiu d’homologació, cal adjuntar-ne una còpia digitalitzada. Si no és així, se’n pot sol·licitar l’homologació posteriorment, un cop la persona candidata hagi estat escollida.

 

3. Currículum

Cal presentar un currículum complet, en principi, en format lliure. En cas de no disposar de l’acreditació d’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya, vegeu la informació descrita més avall), us recomanem que seguiu el model d’AQU Catalunya perquè es pugui avaluar correctament.

  • Per a l’informe favorable de lector: model AQU.
  • Per a l’acreditació de recerca i de recerca avançada: model AQU.

Recomanem seguir el model, atès que els resultats obtinguts en l’avaluació d’AQU Catalunya determinaran si la vostra candidatura supera o no la primera part del procés selectiu (per a més informació consulteu l’apartat «Procés de selecció»). En cas de no disposar de l’acreditació d’AQU Catalunya i optar per presentar el CV en format lliure, cal proporcionar indicadors de qualitat relatius a les vostres publicacions (cliqueu aquí per a més informació).

A més, si disposeu de certificats que acreditin la docència impartida, recomanem que els adjunteu a la sol·licitud, atès que per a l’obtenció de l’informe favorable de lector d’AQU es valora l’experiència docent.

 

*Acreditació d’AQU Catalunya (si se’n disposa)

L’acreditació és necessària a la segona part del procés. Durant la primera part del procés, el Pla Serra Húnter (SHP) tramita la sol·licitud d’avaluació per part d’AQU Catalunya. Per això, en presentar la vostra candidatura, cal que autoritzeu l’SHP perquè traslladi les vostres dades personals a AQU Catalunya (a la sol·licitud trobareu una opció per autoritzar l’SHP a fer el tràmit).

Si ja disposeu de l’acreditació pertinent d’AQU Catalunya, podeu adjuntar-la a la sol·licitud.

En el cas que no disposeu de l’acreditació pertinent d’AQU Catalunya, però gaudiu d’una acreditació d’ANECA, cal que adjunteu una còpia digitalitzada del document que ho acrediti.

Per a més informació, consulteu l’apartat «Requisits per ser professor Serra Húnter».

 
Data d'actualització: 16.02.2018