Accés al contingut Accés al menú de la secció
 

Documentació requerida: primera part (crida internacional)


1. Document nacional d’identitat, passaport o targeta d’identitat

Els candidats de nacionalitat espanyola o de nacionalitat estrangera residents a l’Estat espanyol només cal que informin del número de NIF o NIE. Si autoritzen el Pla Serra Húnter a comprovar les dades d’identitat a través de la Plataforma d’Integració i Col·laboració Administrativa (PICA) mitjançant la sol·licitud per participar a la convocatòria, no caldrà que aportin cap còpia digitalitzada del document d’identitat.

Les persones candidates nacionals de països de la Unió Europea i de països de l’espai Schengen han d’aportar una còpia digitalitzada del document nacional d’identitat o del passaport.

Les persones candidates de la resta de països han d’aportar una còpia digitalitzada del passaport.

 

2. Títol de doctor o doctora

Els candidats de nacionalitat espanyola o de nacionalitat estrangera residents a l’Estat espanyol, i amb títol de doctorat d’una universitat espanyola posterior al 1993, no cal que aportin el títol de doctor si autoritzen el Pla Serra Húnter a comprovar les dades de titulació a través de la Plataforma d’Integració i Col·laboració Administrativa (PICA) mitjançant la sol·licitud per participar a la convocatòria.

La resta de persones candidates han d’aportar una còpia digitalitzada del títol de doctor.

Informació sobre l’homologació del títol de doctor o doctora

En el cas de presentar un títol de doctor o doctora emès per una universitat d’un estat no pertanyent a l’espai europeu d’educació superior, cal que estigui homologat. Si es té un document acreditatiu d’homologació cal adjuntar-ne una còpia digitalitzada. Si no és així, se’n pot sol·licitar l’homologació posteriorment, un cop la persona candidata hagi estat escollida.

 

3. Acreditació

Per tal de poder participar en una convocatòria de professorat contractat d’una universitat pública catalana, la legislació exigeix l’acreditació de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya). Depenent del tipus de contracte, cal presentar:

 

Amb la presentació de la sol·licitud per participar en la convocatòria, s’autoritza el Pla Serra Húnter (SHP) a sol·licitar la informació sobre l’acreditació a AQU Catalunya.

En el cas de no disposar d’aquesta acreditació, per sol·licitar l’acreditació a l’Agència, teniu dues opcions:

  • Sol·licitar l’acreditació directament al web d’AQU Catalunya dins del termini que s’hi estableix.
  • Autoritzar l’SHP perquè traslladi les vostres dades personals a AQU Catalunya. A la vostra candidatura trobareu una opció per autoritzar l’SHP a fer el tràmit. En aquest cas, el Pla Serra Húnter tramitarà la vostra sol·licitud.

 

En el cas que disposeu d’una acreditació de recerca d’una agència de qualitat universitària diferent d’AQU Catalunya, cal adjuntar-hi una còpia digitalitzada del document que ho acrediti.

 

4. Currículum

Cal presentar un currículum complet, en principi en format lliure, però, en cas de no disposar de l’acreditació d’AQU, us recomanem que seguiu el model d’AQU Catalunya perquè es pugui avaluar correctament.

  • Per a l’informe favorable de lector: model AQU.
  • Per a l’acreditació de recerca i de recerca avançada: model AQU.

 

Això és important ja que els resultats obtinguts en l’avaluació d’AQU Catalunya determinaran si la vostra candidatura supera o no la primera part del procés selectiu (per a més informació consulteu l’apartat «Procés de selecció»). En cas de no disposar de l’acreditació d’AQU i optar per presentar el CV en format lliure, és necessari que proporcioneu indicadors de qualitat relativa de les vostres publicacions.

A més, ja que per a l’obtenció de l’informe favorable de lector de l’AQU es valora l’experiència docent, si es disposa de certificats que acreditin la docència impartida es recomana que s’adjuntin a la sol·licitud.

 
Data d'actualització: 17.08.2017