Accés al contingut Accés al menú de la secció
 

Documentació requerida: Segona part


1. Aportacions acadèmiques més rellevants

Un document on s’especifiquin les cinc aportacions acadèmiques més valuoses del candidat (articles, llibres, patents...).

Document obligatori en la segona part del procés selectiu.

 

2. Trajectòria docent

Una breu descripció de la trajectòria docent (màxim 1 pàgina), d’acord amb aquest model.

Document obligatori en la segona part del procés selectiu.

 

3. Interessos docents i de recerca

Una declaració succinta dels interessos docents i de recerca del candidat en relació amb l’àmbit del contracte ofert per als propers 5 anys (màxim 6 pàgines), d’acord amb aquest model. 

Document obligatori en la segona part del procés selectiu.

 

4. Informació sobre l'homologació del títol de doctor

Per tal de poder ser contractat per una universitat pública catalana en qualsevol de les categories de professorat doctor, la legislació estableix que els títols de doctor emesos per una universitat d’un estat no pertanyent a l’espai europeu d’educació superior siguin homologats. Aquesta homologació s'haurà de tramitar si sou seleccionats.

 
Data d'actualització: 06.07.2017