• Imprimeix

Què significa ser un professor Serra Húnter?

 

Pertànyer al Serra Húnter Programme (SHP, Pla Serra Húnter) és sinònim d'una trajectòria acadèmica i investigadora excel·lent, d'una contrastada experiència internacional, com també d'una gran reputació al servei de l'enfortiment i de la projecció de la universitat contractant i del sistema d'educació superior i de recerca de Catalunya.

 

Un professor o professora Serra Húnter és un líder amb capacitat de cooperació i d'innovació, que desenvolupa noves línies de recerca complementàries a les ja existents.

 

Formar part de l'SHP és tenir la capacitat de superar un procés de selecció exigent, rigorós i transparent, i afrontar una avaluació periòdica de la qualitat docent i investigadora.

 

En definitiva, ser un professor o professora Serra Húnter significa creure en el talent, en la cooperació, en la innovació, en l'obertura internacional i en l'afany d'excel·lència.

 

Els candidats guanyadors, llevat que en la categoria s’indiqui el contrari, tindran un contracte permanent amb una universitat catalana, i s'espera d'ells que cooperin amb els grups de recerca existents i que desenvolupin noves línies de recerca, complementàries de les anteriors. Els salaris seran els fixats per les normes de les universitats catalanes, encara que (subjecte a negociació) es podran preveure complements salarials addicionals per a aquells candidats amb trajectòries científiques destacades o ajuts per establir-se en les universitats corresponents, en aquells casos en què així s'estimi convenient.

 

Els candidats guanyadors seran avaluats després d'un període inicial de tres anys, i posteriorment cada sis anys. Una avaluació positiva podrà permetre consolidar les retribucions addicionals, si s'escau.