• Imprimeix

Requisits per ser professor Serra Húnter

 

Requisits per participar a la primera part:

  • Poden participar-hi les persones de qualsevol nacionalitat.
  • Cal disposar del títol de doctor o doctora en el moment de tancament de la recepció de candidatures. 
  • En el cas de les ofertes d’agregat i catedràtic, serà necessari que les persones candidates hagin obtingut el títol de doctorat almenys tres anys abans de la data de tancament del període de recepció de sol·licituds. 

 

Requisits per participar a la segona part:

  • Acreditació: cal disposar de l’acreditació externa prevista per la Llei d’universitats de Catalunya per poder participar en el procés selectiu (vegeu més informació tot seguit).
  • Desvinculació: per als contractes de professorat agregat i catedràtic cal haver obtingut el títol de doctor en una universitat diferent de la convocant o haver estat dos anys desvinculat acadèmicament de la universitat convocant (cliqueu aquí per a més informació).

  

Informació sobre l’acreditació

 

Per tal de superar la primera part del procés selectiu i poder ser contractat en una universitat pública catalana en el marc del Pla Serra Húnter cal obtenir l’acreditació de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya). Depenent del tipus de contracte, cal presentar:

 

Durant la primera part del procés, el Pla Serra Húnter consultarà amb AQU Catalunya si disposeu de l’acreditació corresponent al contracte del vostre interès (o també podeu adjuntar-la a la vostra sol·licitud). Si disposeu de l’acreditació, superareu la primera part automàticament.  

 

En el cas que no disposeu d’aquesta acreditació, el Pla Serra Húnter (SHP) tramitarà la vostra sol·licitud d’avaluació per part d’AQU Catalunya durant la primera part del procés. En aquest cas, cal que autoritzeu l’SHP perquè traslladi les vostres dades personals a AQU Catalunya (a la sol·licitud trobareu una opció per autoritzar l’SHP a fer el tràmit). El resultat que obtingueu en aquesta avaluació determinarà si supereu o no la primera part del procés.

 

Us recomanem que visiteu les seccions de professorat lector, agregat i catedràtic del web d’AQU Catalunya per conèixer el nivell d’exigència per obtenir cada acreditació. En el cas de l’acreditació per a professorat agregat i catedràtic, AQU Catalunya requereix demostrar un mínim de tres anys d’experiència investigadora postdoctoral per tal de poder avaluar la candidatura.

 

També podeu participar en la segona part del procés selectiu amb l’acreditació de professor ajudant doctor de l’ANECA per a contractes de tenure-eligible lecturer i de professor contractat doctor per a contractes d’associate professor. Tanmateix, si guanyeu el concurs, us contracten i només disposeu de l’acreditació de l’ANECA, l’SHP no podrà finançar la meitat del cost del vostre contracte a la universitat.